Dieta Mamy

Drogie pacjentki!

Mamy ogromną  przyjemność poinformować że Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego dołączył do programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.
Głównym celem programu jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji.
Podjęte działania mają na celu poprawę jakości żywienia pacjentek, zwiększenie satysfakcji z hospitalizacji, zwiększenie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia, oraz wyrobienie dobrych nawyków żywieniowych na przyszłość.
Wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy z dnia 9.08.2019 r. (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537).
Od pacjentek, które chciałaby przystąpić do programu wymagane jest podpisanie oświadczenia wraz ze zgodą na udział w programie pilotażowym – jest to warunek przystąpienia do  programu. Pacjentki nie ponoszą  żadnych kosztów związanych z realizacją programu.

Jadłospisy:

dieta_mamy.pdf

Konsultacje z dietetykiem

Podczas hospitalizacji w oddziale pacjentki będą mogły mogą kontaktować się z dietetykiem, który omówi i wyjaśni najważniejsze zasady dotyczące żywienia kobiet w ciąży i mam karmiących oraz odpowie na pytania.
Konsultacje dla pacjentek na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym będą odbywać się we wtorki i czwartki od 9.00 do 12.00.

Porady poza szpitalem

Opieka dietetyka obejmuje również okres przebywania poza szpitalem. Pacjentki mają możliwość konsultacji z dietetykiem drogą mailową pod adresem aporeba@szpitalns.nazwa.pl  przez okres dwóch miesięcy od dnia wypisu ze szpitala (w treści maila należy podać numer księgi głównej- numer ten widnieje na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego).
W dniu wypisu panie proszone są o wypełnienie ankiety, która pozwoli ocenić stopień satysfakcji z uczestnictwa w programie oraz umożliwi jego ewentualną modyfikację.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywania kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl
W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki w ciąży i w okresie poporodowym mogą uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: www.poradnia.ncez.pl

 

Related Posts