Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Nowym Sączu

składa

Wszystkim Pracownikom Służby Zdrowia podziękowania

za ciężką i ofiarną pracę w tym trudnym czasie jakim przyszło nam się teraz zmierzyć w walce z koronawirusem.

Pomimo to życzymy satysfakcji z wykonywanem misji, poczucia wiary w sens ratowania życia, wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, szczęścia

i ludzkiej życzliwości.