Zmiana lokalizacji Oddziału Chorób Zakaźnych i Oddziału Psychiatrycznego

Informujemy, iż z dniem 27 marca 2020roku Oddział Chorób Zakaźnych został przeniesiony z Dąbrowej 1 do budynku Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu przy ul. Młyńskie 5,  będą tam przyjmowani wyłącznie  pacjenci z podejrzeniem choroby spowodowanej przez koronawirusa.

Oddział Psychiatryczny z dniem 30 marca 2020 roku rozpocznie działalność w Dąbrowej 1.