PILNE! ograniczenie udzielania świadczeń medycznych

Dzień dobry

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Dyrekcja Szpitala
Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, iż od dnia 18
marca 2020r. ograniczone zostaje udzielanie świadczeń medycznych w zakresie :

– badań tomografii komputerowej oraz USG – WSTRZYMANE,
– badań rentgenodiagnostyki – TYLKO PRZYPADKI PILNE,
– punkty pobrań materiału do badań analitycznych – NIECZYNNA – DO ODWOŁANIA

Z poważaniem
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu