Czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce zachowani, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia……) 16/20