OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

O G Ł O S Z E N I E

Szpitala specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

o naborze na stanowisko Diagnosty Laboratoryjnego, dla potrzeb:
Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

 

Miejsce pracy:

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe kierunkowe,

– aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosta Laboratoryjny,

– znajomość procedur laboratoryjnych.

 

Proponujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonicznym::

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego: (18) 442- 58- 67

 

Oferty prosimy składać:

  • w Sekretariacie Dyrekcji,
  • na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
  • sekretariat@szpitalnowysacz.pl.

 

Prosimy składać dokumenty z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).

 

Załącznik nr 1. – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2. – Oświadczenie

 

 

 

Nowy Sącz, dnia 26.02.2020 r.

Related Posts