Co musisz wiedzieć o koronawirusie…?

*Komunikat MZ*

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu
chorobę COVID-19.

*Czym jest koronawirus?*
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba
objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni,
zmęczeniem.

-Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów
dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u
wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia
laboratoryjnego.

-Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są
osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w
szczególności przewlekłe.

-Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki
przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody
zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się
również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą
kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań
przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

-Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem
zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe
osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki
Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii)
kolejne osoby.

 Dowiedz się więcej o koronawirusie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

ZALECENIA

      Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu,
używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
*Dlaczego?* Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on
na rękach.

      Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj
ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu –
płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
*Dlaczego?* Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega
rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w
dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

      Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi,
szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
*Dlaczego?* Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu
oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem
małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt
blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

      Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

*Dlaczego?* Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone
wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami,
możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

      Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij
      pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy
medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj
<https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic>.
*Dlaczego?* Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką
mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy,
rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka
Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie
podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony
podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu
powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

      Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki
zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze
strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego <https://gis.gov.pl/>,
m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z
osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV
MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie
nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

      Maseczki

*Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu
zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2*

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć
rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak
stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i
powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w
tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz
wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1
metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne
stosowanie maseczek.

Używaj *maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu
oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję
SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z
podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.*

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE,
który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany,
wykonany z właściwych materiałów.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie