Day

6 lutego, 2020
OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego                w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Poradni Ginekologiczno – Położniczej oraz Oddziału Neonatologicznego z IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – DA.271-9/20 Ogłoszenie: og o...
Read More