Dostawa materiałów opatrunkowych 71/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych 71/19.

 

Ogłoszenie:

Ogłoszenie o zamówieniu 71.19
Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

 

SIWZ 71.19
Zapytania:

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2

Zapytanie nr 3

Zapytanie nr 4

Zapytanie nr 5

Zapytanie nr 6

Zapytanie nr 7

Zapytanie nr 8

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 10

Zapytanie nr 11

Zapytanie nr 12

Zapytanie nr 13

 

Protesty:

Uwagi:

zbiorcze zestawienie ofert 71.19

kwoty na zadania 1-8, 71.19

 

Załączniki:
zał. nr 2 formularz cenowy 71.19

zał nr 3- JEDZ 71.19

zał nr 4- projekt umowy 71.19


Wyniki:

Ogłoszenie o wyborze71.19

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki