Modernizacja dróg wewnętrznych zakończona!!!

Zakończył się pierwszy etap modernizacji dróg wewnętrznych na terenie Szpitala z wydzieleniem miejsc parkingowych. Etap ten obejmował modernizację infrastruktury od bramy głównej do Oddziału Psychiatrycznego i budynków administracji oraz pod budynkami głównymi Szpitala.

Obecnie zmodernizowany i zagospodarowany teren wygląda tak :