Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia

Już 23 września rozpocznie się piąta edycja Małopolskich Dni Profilaktyki i
Zdrowia – wspólnej społecznej akcji profilaktycznej Województwa Małopolskiego i
Gminy Miejskiej Kraków.

Główną ideą przyświecającą organizowanemu świętu profilaktyki jest zwrócenie
uwagi Małopolan na znaczenie regularnego przeprowadzania badań profilaktycznych,
które pozwalają na wczesne wykrycie choroby i wdrożenie właściwego postępowania
leczniczego.

W trakcie trwania akcji podmioty lecznicze z terenu całej Małopolski będą
udostępniały mieszkańcom województwa nieodpłatne miejsca na m.in. badania
profilaktyczne, porady specjalistów medycznych oraz wykłady o tematyce
prozdrowotnej. W tym roku do udziału w akcji zaproszone zostały również
organizacje pożytku publicznego działające na terenie Małopolski w obszarze
profilaktyki i działań promujących zdrowie, które także „otworzą swoje drzwi”
dla mieszkańców.

W ramach Małopolskich Dni Profilaktyki i Zdrowia będzie można wykonać bezpłatnie
podstawowe badania profilaktyczne, a także skorzystać z porad i konsultacji
ekspertów:
• 23-29 września – podczas trwania tygodnia profilaktycznego w Małopolsce w
placówkach medycznych– w Krakowie oraz wybranych miastach województwa (lista
miejsc i badań jest dostępna na www.profilaktykawmalopolsce.pl).
• 29 września (sobota) – na Rynku Głównym w Krakowie w godz. 10.00-16.00 w
trakcie plenerowej imprezy profilaktycznej, gdzie podmioty lecznicze i
organizacje promujące zdrowy tryb życia będą oferować uczestnikom m.in. porady i
konsultacje z zakresu ochrony zdrowia oraz podstawowe badania profilaktyczne.