Wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych 50/19