Rozpoczęła się modernizacja Oddziału Otolaryngologicznego

     Rozpoczęła się gruntowna modernizacja Oddziału Otolaryngologicznego, która jest kolejnym z zaplanowanych etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

     Zakres zadania obejmuje: prace remontowo-budowlane polegające na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, tj. przebudowa ścianek wewnętrznych, rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego.

     Koszt tych prac to ponad 570 tys. zł. Ponadto oddział wyposażony będzie w dodatkowy sprzęt i aparaturę medyczną – ogłoszono przetarg nieograniczony na kwotę ok. 250 tys. z Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 27 września br.

Tak wyglądają przygotowania do remontu.