OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB PRACOWNI MIKROBIOLOGII ORAZ PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu
poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Diagnosta Laboratoryjny w Pracowni Mikrobiologii- 1 osoba

Diagnosta Laboratoryjny w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi- 2 osoby


Miejsce Pracy:

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu,

Ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz


Wymagania:

– Wykształcenie wyższe kierunkowe,

– Aktualne prawo wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,

– Znajomość procedur laboratoryjnych.

 

Wymagania dodatkowe:

– Uprawnienia serologiczne i specjalizacja w zakresie serologii transfuzjologicznej lub
w trakcie specjalizacji,

– Doświadczenie zawodowe  w mikrobiologii i specjalizacja.


Proponujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat,

– wynagrodzenie do negocjacji.

Oferty zawierające Cv oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg pracy zawodowej prosimy kierować w terminie do 20.09.2019 r. na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz; lub e-mailem na adres sekretariat@szpitalnowysacz.pl w temacie „ Diagnosta Laboratoryjny”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.:

(0-18) 44 25 867- Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

(0-18) 44 25 914- Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

 

Prosimy o dołączenie i podpisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Diagnosty laboratoryjnego w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi/ Pracowni Mikrobiologii ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych: (DZ. U. 2018 r., poz. 1000).

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

Nowy Sącz, dnia 28.08.2019 r.

Related Posts