Dostawa odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora 43/19