Day

27 sierpnia, 2019
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie  przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych. 50/19 Ogłoszenie: ogłoszenie 50-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 50-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawe i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego, mebli i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu -DA.271-51/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 51.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 51.19...
Read More