Uwaga!!! Utrudnienia związane z modernizacją dróg wewnętrznych placówki.

      Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych”  jest modernizacja dróg wewnętrznych na terenie szpitala z wydzieleniem miejsc parkingowych oraz miejsc dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym informuję, iż dnia 29 lipca br. zostanie zamknięty główny wjazd na teren szpitala (od ul. Młyńskiej, naprzeciw KRUS-u).

            Zadanie podzielone zostało na 3 etapy – w br. będzie to pierwszy etap obejmujący modernizację infrastruktury od bramy głównej do Oddziału Psychiatrycznego i budynków administracji oraz pod budynkami głównymi szpitala.

Od poniedziałku 29 lipca wjazd na teren szpitala  możliwy będzie od ul. Obrońców Narwiku (przez parking przy supermarkecie Kaufland) – możliwość zaparkowania na terenie koło kotłowni i Freseniusa z możliwością dojazdu do Oddziału Psychiatrycznego i budynków administracyjnych. Prace potrwają do połowy września br.

Następnie zamknięty zostanie dla ruchu samochodowego teren przy budynkach administracji a wjazd przez bramę główną zostanie udostępniony.

            Drugi i trzeci etap w 2020 roku to drogi wokół nowowybudowanego pawilonu oraz Ośrodka Onkologicznego i kotłowni, a trzeci to modernizacja infrastruktury wokół obecnego budynku pawilonu Ginekologiczno – Położniczego.

 

Przepraszamy wszystkich pracowników, pacjentów oraz inne osoby za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość – ale te przejściowe trudności to ciągłe dążenie naszej placówki do poprawy standardu i jakości funkcjonowania szpitala na wszystkich płaszczyznach.