Projekt : „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”

    W dniu 28 czerwca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Pani Dyrektor Lidia Zelek podpisała umowę o partnerstwie w związku z realizacją Projektu: „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”

    Beneficjentem  Projektu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR), które będzie koordynowało prace związane m.in. z pozyskaniem środków  na realizację niezbędnych zakupów oraz postępowaniem przetargowym.  

Przedmiotem Projektu jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów TOPSOR w podziale na następujące części –zadania:

-Nowe urządzenia systemów kolejkowych – automat biletowy, z którego skorzystać będzie musiał każdy pacjent zgłaszający się na SOR, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie segregacji medycznej oraz sterującego pracą systemów wraz z modułami do generowania raportów i analiz,

-Licencja na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze szkoleniami dla personelu medycznego,

-Fabrycznie nowe kardiomonitory, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na eksport danych do karty segregacji medycznej.

Poniżej kilka zdjęć z podpisania umowy.