Informacja dot. postępowania w przypadku wkłucia się kleszcza

Szanowni Państwo,

w związku z prośbą skierowaną do Prezesa NRL przez Rzecznika Praw Pacjenta o
rozpowszechnienie ulotki przygotowanej we współpracy z Konsultantem Krajowym,
poniżej zamieszczamy link, pod którym można ją pobrać.

Ulotka zachęca pacjentów do samodzielności w działaniu przy ukąszeniu kleszcza z
uwagi na ich bezpieczeństwo zdrowotne.

Zachęcamy do udostępnienia ulotki w swoich regionach.

ulotka_kleszcze