Dostawy produktów leczniczych- stwardnienie rozsiane, płyny infuzyjne 47/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- stwardnienie rozsiane, płyny infuzyjne

Ogłoszenie:

2019-OJS145-356651-pl

FI-N710007302019012156001

Zmiana ogłoszenia:

FI-N710008012019014124001

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1 – 47.19

zapytanie nr 2 – 47.19

zapytanie nr 3 – 47.19

zapytanie nr 4 – 47.19

zapytanie nr 5 – 47.19

zapytanie nr 6 – 47.19

Protesty:

Uwagi:

Modyfikacja SIWZ

zał nr B- formularz cenowy- po modyfikacji

kwota przeznaczona

otwarcie ofert

Załączniki:

zał nr B- formularz cenowy

zał nr C- JEDZ

zał nr H do SIWZ-projekt umowy

Wyniki:

FI-N710009192019011251001

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki