Dostawy odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego bilirubiny wraz z dzierżawą aparatu 41/19