Day

30 lipca, 2019
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- stwardnienie rozsiane, płyny infuzyjne Ogłoszenie: 2019-OJS145-356651-pl FI-N710007302019012156001 Zmiana ogłoszenia: FI-N710008012019014124001 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 – 47.19 zapytanie nr 2 – 47.19 zapytanie nr 3 – 47.19 zapytanie nr 4...
Read More