Day

14 czerwca, 2019
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż EKG – 12 kanałowego i pomp strzykawkowych. Ogłoszenie: Ogłoszenie 33-19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 33-19 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 33-19 Zapytania: sprostowanie-zapytanie 2 sprostowanie- zapytanie1 zapytanie nr 3 zapytanie1 zapytanie 2 Protesty: Uwagi:...
Read More