Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych związanych z konserwacją,przeglądami, naprawami sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w Zakładzie Radioterapii – 30/19