Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych związanych z konserwacją,przeglądami, naprawami sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w Zakładzie Radioterapii – 30/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych związanych z konserwacją, przeglądami, naprawami sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w Zakładzie Radioterapii – 30/19

 

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu 30.19

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SIWZ 30.19

Zapytania:

Zapytanie nr 1

Protesty:

Uwagi:

zbiorcze zestawienie ofert

kwoty na sfinansowanie zadań

Załączniki:

załacznik nr 2- formularz cenowy

zał nr 4- umowa – wzór

zał nr 3- JEDZ

Wyniki:

wynik postępowania

 

Related Posts