Remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych -31/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych – 31/19

Ogłoszenie:
og. o zam. przetarg 31.19
Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

sp_przetarg 31.19

Zapytania:

zp_przetarg 31.19-2

zp_przetarg 31.19 – 1

Protesty:

Uwagi:

kwota na sfinasowanie 31.19

załącznik nr 2 do protokołu 31.19- inf. z otwarcia

Załączniki:

załącznik nr 2 do SIWZ 31.19

dot. załącznika nr 2 do SIWZ – 31.19

załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowa 31.19

Wyniki:

informacja o unieważnieniu 31.19 strona

 

Related Posts