Remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych – DA.271-28/19

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zam. 28.19

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

sp_przetarg 28.19

Zapytania:

zp_przetarg 28.19-1

Protesty:

Uwagi:

szacunek + otwarcie 28.19

Załączniki:

załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowa 28.19

dot. załącznika nr 2 do SIWZ – 28.19

załącznik nr 2 do SIWZ 28.19

Wyniki:

informacja o unieważnieniu 28.19

 

Related Posts