„Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – 27/19