DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ 29/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń.

Ogłoszenie:

Ogloszenie 29-19

Zmiana ogłoszenia:

zmiana ogłoszenia 29-19

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja 29-19

Zapytania:

zapytanie 1

zapytanie 2

zapytanie 3

zapytanie 4

zapytanie 5

zapytanie 6

zapytanie 7

zapytanie 8

Protesty:

Uwagi:

Kwoty brutto 1-9

zał do protokołu- otwarcie ofert

Załączniki:

zał. nr 2 do SIWZ

zał. nr 8 Projekt umowy
Wyniki:

ocena i wynik 29-19

 

Related Posts

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki