Day

10 maja, 2019
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń. Ogłoszenie: Ogloszenie 29-19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 29-19 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 29-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie...
Read More
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, działając na podstawie  Uchwały  Nr XLV/688/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będących...
Read More