Remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych – 21/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych – 21/19

Ogłoszenie:

og_przetrag 21.19

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

sp_przetarg 21.19

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

załącznik nr 2 do protokołu 21.19- inf. z otwarcia

kwota na sfinasowanie 21.19

zmiana SIWZ – I 21.19

sp_przetarg 21.19 – zmiana I

Załączniki:

załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowa 21.19

dot. załącznika nr 2 do SIWZ – 21.19

załącznik nr 2 do SIWZ 21.19

Wyniki:

uniewąznienie postępowania 21.19

 

Related Posts