DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DROBNEGO SPRZĘTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ 20/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń.

Ogłoszenie:

ogłoszenie 20-19

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja 20-18

Zapytania:

zapytanie 1

zapytanie 2

zapytanie 3

zapytanie 4

zapytanie 5

zapytanie 6

zapytanie 7

zapytanie 8

zapytanie 9

zapytanie 10

zapytanie 11

zapytanie 12

zapytanie 13

Protesty:

Uwagi:

druk z otwarcia + kwoty przeznaczone

Załączniki:

zał. nr 2 do SIWZ

zał. nr 8 Projekt umowy

Wyniki:

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 20/19 w zadaniu

ocena i wynik 20-19

Ocena i Wynik II

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki