„Dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” -26/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 26/19

Ogłoszenie:
og_przetarg26.19
Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

sp_przetarg 26.19

Zapytania:

zp_przetarg 26.19-5

zp_przetarg 26.19-4

zp_przetarg 26.19-3

zp_przetarg 26.19-2

zp_przetarg 26.19-1

Protesty:

Uwagi:

załącznik nr 2 do protokołu 26.19- inf. z otwarcia

załacznik nr 1 do protokołu 26.19- szacunkowa war.

zmiana SIWZ – I 26.19

Załączniki:

załącznik nr 2 do SIWZ – f.cen 26.19

załącznik nr 5 do SIWZ – 26.19

załacznik nr 6 do SIWZ – umowa 26.19

Wyniki:

wynik 26.19

 

Related Posts