Dostawy materiałów szewnych 19/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych.

Ogłoszenie:

FI-N710003152019044349001

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

specyfikacja

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 10

zapytanie nr 2

zapytanie nr 3

zapytanie nr 4

zapytanie nr 5

zapytanie nr 6

zapytanie nr 7

zapytanie nr 8

zapytanie nr 9

zapytanie nr 11

zapytanie nr 12

zapytanie nr 13

zapytanie nr 14

zapytanie nr 15

 

Protesty:

Uwagi:

zał do protokolu- otwarcie ofert

Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone

Załączniki:

Formularz cenowy

zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy

Wyniki:

unieważnienie

wybór ofert 19-19

 

Related Posts