Dostawa sprzętu medycznego 1x użytku 16/19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku.

Ogłoszenie:
ogłoszenie 16-19
Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SIWZ 16-19

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zapytanie nr 3

zapytanie nr 4

zapytanie nr 5

zapytanie nr 6

zapytanie nr 7

zapytanie nr 8

zapytanie nr 9

Protesty:

Uwagi:

druk z otwarcia

kwoty na zad. 1-25

unieważnienie czynności wyboru zadanie 16

Załączniki:

załącznik nr 2 formularz cenowy

wzór umowy zał. nr 5 do SIWZ

Wyniki:

ogłoszenie o wyborze

ocena i wybór ofert

ocena i wybór zadanie 4,16

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki