Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu- 15.19

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 15/19

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu 15.19

Uwagi:
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.suprabrokers.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Supra Brokers S.A.al. Śląska 1Wrocław 54-118 Polska Osoba do kontaktów: Kamila Szpynda Tel.: +48 71 777 04 00 E-mail: centrala@suprabrokers.pl Faks: +48 71 777 04 55 Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: www.suprabrokers.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl

Wyniki

Related Posts

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki