Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji klimatyzacji w obiektach Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 10/19