Remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych.

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych – DA.271-7/19

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zam. 7.19

Zmiana ogłoszenia:

zmiana ogłoszenia o zam nr I – 7.19

Specyfikacja do przetargu:

sp_przetarg 7.19

Zapytania:

zp_przetarg 7.19-3

zp_przetarg 7.19-2

zp_przetarg 7.19-1

Protesty:

Uwagi:

szacunek +informacja z otwarcia 7.19

zmiana SIWZ – II 7.19

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d7af43e6-1dff-498f-8ab2-eca79645621c

zmiana SIWZ – I 7.19

Załączniki:

załącznik nr 2 do SIWZ 7.19

dot. załącznika nr 2 do SIWZ – 7.19

załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ 7.19

załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowa 7.19

 

Wyniki:

informacja o unieważnieniu 7.19

 

Related Posts