Modernizacja Oddziału Pediatrycznego zakończona!

Informujemy, iż  zakończyła się modernizacja Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. To kolejny z etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakres prac obejmował: prace remontowo-budowlane polegające na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, tj. przebudowa ścianek wewnętrznych, rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego. Po modernizacji Oddział Pediatryczny został  rozszerzony  o dodatkowy odcinek (pomieszczenia po przeniesieniu Oddziału Chirurgii dla Dzieci). Wydzielono poczekalnie dla pacjentów  oraz pomieszczenie na szatnie i pomieszczenie socjalne dla rodziców.   Sale zostały wyposażone w łóżka dla rodziców, a przy każdej sali została wydzielona łazienka. Obecnie w oddziale funkcjonuje 40 łóżek dla małych pacjentów.

Całkowity koszt robót budowlanych to ponad 1 800 000 zł. Oddział został również doposażony w dodatkową aparaturę i sprzęt medyczny za prawie 200 000 złotych.

Tak obecnie wygląda oddział po modernizacji: