Day

25 stycznia, 2019
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków specjalistycznych- produkty do podciśnieniowej terapii ran Ogłoszenie: FI-N710001252019040919001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert Załączniki: zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy zał nr 2 do...
Read More