Day

9 stycznia, 2019
OGŁOSZENE Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu o naborze na stanowisko diagnosty laboratoryjnego, dla potrzeb: Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi – posiadającego uprawnienia do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego, specjalizację lub w trakcie specjalizacji w zakresie serologii transfuzjologicznej a także uprawnienia do pracy w pracowni serologicznej przyznane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie  przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych. Ogłoszenie: ogłoszenie 3-19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 3-19 Zmiana ogłoszenia 2 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 3-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki