Day

7 stycznia, 2019
OGŁOSZENIE Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu o naborze na stanowisko, dla potrzeb: ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY: LEKARZA Kierującego Oddziałem Pediatrycznym – lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, Starszego asystenta – Lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii; ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Starszego asystenta – Lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii; PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Starszego asystenta lub...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekujących. Ogłoszenie: ogłoszenie 4-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 4-19 Zapytania: zapytanie 1. zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 Protesty: Uwagi: druk z otwarcia FI-N710001162019051249001 Załączniki: Formularz cenowy zał 2 do SIWZ zał....
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki