Usługa gospodarowania odpadami powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 72/18