Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 17.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2190 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu zarządzeniem Nr 174 z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku przeprowadzonego postępowania poprzedzającego zawarcie umów o przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie stanowiącym przedmiot postępowania;

DOKONANO WYBORU NASTĘPUJĄCYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ:

 1. w zakresie Ambulatorium Ogólnego POZ
 • Sławomir Gumularz 33-300 Nowy Sącz, ul. Bat. Chłopskich 24/21
 • Praktyka Lekarska lek. Agnieszka Olchawa ul. 29 listopada 18D/41 33-300 Nowy Sącz
 • Barbara Lewicka 30-389 Kraków ul. Dęborga 1
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Szymon Igras os. Kasprusie 5/11 34-500 Zakopane.
 1. w zakresie Oddziału Chirurgii Onkologicznej
 • Adam Grzyb Prywatny Gabinet Lekarski 32-744 Łapczyca, Chełm 66
 1. w zakresie Oddziału Hematologicznego
 • Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. Anetta Śmietana 36-200 Brzozów Głowackiego 47
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Ewa Maciąg 37-450 Stalowa Wola, ul. A. Mickiewicza 13
 • Specjalistyczną Praktyką Lekarską lek. Andrzej Fugiel ul. Dunajcowa 75a,    33-300 Nowy Sącz
 • dr n. med. Daria Zawirska Specjalistyczna Praktyka Lekarska 30-234 Kraków ul. Królowej Jadwigi 279A/7
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Beata Kumiega 34-400 Krosno Joachima Lelewela 10 lok. 28,
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Szymon Fornagiel ul. Borkowska 19/6 30-438 Kraków z opcją wykonywania zadań lekarza kierującego oddziałem
 • Barbara Lewicka 30-389 Kraków ul. Dęborga 1
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska ULMED lek. Urszula Kurnyta-Oleksy 33-388 Gołkowice Dolne 178,
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Anna Zając-Gwóźdź ul. Browarna 42/4, 33-300 Nowy Sącz bez opcji wykonywania zadań lekarza kierującego oddziałem.
 1. W zakresie Oddziału Pediatrycznego – brak ofert

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

 1. W zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym:
 2. Ambulatorium chirurgiczne
 • Lekarz Włodzimierz Kaczurowski 33-336 Łabowa 148/2
 1. Ambulatorium chirurgii urazowej – brak ofert.

Postępowanie unieważnione na mocy art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1510 z późn. zm.).

 1. w zakresie Ambulatorium ogólnego SOR 
 • Usługi Medyczne lek. Katarzyna Kopania, 33-340 Stary Sącz Łazy Biegonickie 178
 • Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Damian Trzos 30-693 Kraków ul. Bocheńska 25A/155
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarską lek. Agnieszka Murzyn – Korta, ul. Radzikowskiego 25/9, 31-315 Kraków.
 1. W zakresie Poradni Radioterapii
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Jacek Urbański 30-444 Libertów ul. Św. Floriana 70A
 1. W zakresie Poradni Hematologicznej
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Beata Kumiega 34-400 Krosno Joachima Lelewela 10 lok. 28,
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Szymon Fornagiel ul. Borkowska 19/6 30-438 Kraków.
 1. W zakresie sprawowania opieki lekarskiej w czasie transportu
 • Prywatna Praktyka Lekarska Bogdan Łacny 33-300 Nowy Sącz ul. Długosza 22
 • Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. Katarzyna Didluch 33-300 Nowy Sącz Batorego 123A/54
 • Lekarz Włodzimierz Kaczurowski 33-336 Łabowa 148/2
 • Jolanta Streich 33-300 Nowy Sącz, ul. I Brygady 10/26.
 1. W zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych
 • Teresa Gierczyk 33-300 Nowy Sącz, ul. Zawiszy Czarnego 28
 • Beata Leśniak 33-300 Nowy Sącz, ul. Niedziałkowskiego 5
 • Agata Piwowar 33-343 Rytro Sucha Struga 3.

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.szpitalnowysacz.pl : 17 grudnia 2018 roku.

POUCZENIE

Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania, do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Podpisanie umów z wybranymi oferentami nastąpi w siedzibie Działu Organizacji  i Nadzoru Szpitala, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem Działu Organizacji i Nadzoru (tel. 18 44 25 926).

 

 

Podpis Z-ca Przewodniczącego Komisji:

 

…………………………………

Related Posts