Rozbudowa Ośrodka Onkologicznego wraz z budową estakady

Rozpoczęła się rozbudowa Ośrodka Onkologicznego, w ramach której zaplanowano dobudowę skrzydła do obecnego obiektu szpitalnego. Na realizację inwestycji składają się prace budowlane: geodezyjne, przygotowawcze, ziemne, murarskie, wykończeniowe, a także instalacyjne w tym: elektryczna, niskoprądowa, wod.-kan., kanalizacja deszczowa, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazów medycznych oraz techniczne wyposażenie pomieszczeń. Zadanie obejmuje również uporządkowanie terenu wokół nowego budynku. W dobudowanym skrzydle znajdować się będzie Pracownia Brachyterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej, Oddział Onkologiczny dla potrzeb chemioterapii, szatnie personelu oraz pomieszczenia techniczne. Zaplanowane prace remontowo-budowlane uwzględniają działania mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych m.in. poprzez montaż wind, podnośników, montaż poręczy na korytarzach oraz uchwytów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędne urządzenia oraz meble. Koszt budowy to ponad 9 mln zł.

W dniu 21 listopada br. odbyło się uroczyste poświęcenie placu budowy przez Kapelana Szpitala.