„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – 64/18

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – 64/18

Ogłoszenie:

og o zam. przetarg 64.18

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

sp_przetarg 64.18

Załączniki:

załacznik nr 6 do SIWZ umowa 64.18

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

załącznik nr 2 do protokołu 64.18- inf. z otwarcia

załacznik nr 1 do protokołu 64.18 – szacunkowa war.


Wyniki:

wynik – 64.18

 

Related Posts

Kontrast
Wielkość czcionki