Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego 71/18