Day

13 listopada, 2018
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – 64/18 Ogłoszenie: og o zam. przetarg 64.18 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 64.18 Załączniki: załacznik nr 6 do SIWZ...
Read More