Day

9 listopada, 2018
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego i hemoglobiny tlenkowęglowej wraz z dzierżawą analizatora Ogłoszenie: Ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: FI-N710011162018014023001 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert...
Read More
Na podstawie  ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2117), zgodnie z Art. 3 ustawy, który brzmi: – ust. 1: „Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z...
Read More
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert
Read More