Wyposażenie Ośrodka Onkologicznego

W 2012 r. została zawarta umowa z Województwem Małopolskim na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. W ramach zadania zakupiony został niezbędny sprzęt i aparatura medyczna dla nowo powstających oddziałów:

– chirurgii onkologicznej;

– ginekologii onkologicznej;

– onkologii klinicznej;

– hematologii;

– radioterapii.

Również w 2013 r. Szpital otrzymał wsparcie z Budżetu Województwa Małopolskiego na wyposażenie Ośrodka Onkologicznego, co pozwoliło w pełni wyposażyć wszystkie oddziały funkcjonujące w nowym budynku w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt, aparaturę, a także łóżka, pościel itp

Related Posts