Trwa remont Oddziału Pediatrycznego Szpitala

Trwa remont Oddziału Pediatrycznego, który jest kolejnym z etapów dużego Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zakres zadania obejmuje: prace remontowo-budowlane polegające na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, tj. przebudowa ścianek wewnętrznych, rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego. Modernizacja Oddziału Pediatrycznego przewiduje rozszerzenie oddziału o dodatkowy odcinek (pomieszczenia po przeniesieniu Oddziału Chirurgii dla Dzieci) i całościowy remont z dostosowaniem pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz zaplecza, gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie Oddziału i umożliwiające pobyt rodziców/opiekunów przy dziecku.Zostaną wydzielone pomieszczenia socjalne dla personelu oraz dla rodziców. Docelowo w oddziale będzie 40 łóżek. Koszt tych prac to ponad 1 800 000 zł. Ponadto oddział doposażony będzie w dodatkowy sprzęt i aparaturę medyczną – ogłoszono przetarg nieograniczony na kwotę ponad 190 tys. zł. Zakończenie prac budowlanych planowany jest na 20 grudnia br.